Str. Ienăchiță Văcărescu Nr. 56, sector 4, 040157 București, ROMANIA

Document de informare privind produsul de asigurare

ASIGURAREA DE SĂNĂTATE INDIVIDUALĂ
Produs: SanaPro

Companie: Allianz-Țiriac Asigurări S.A.

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. este înregistrată în România și autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003.

Allianz Tiriac M

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Asigurarea SanaPro, oferită de Allianz-Țiriac Asigurări, este un produs de asigurare facultativă de sănătate pentru persoane fizice și dependenții acestora (soț/soție/copii), care poate fi achiziționat atât de către persoane fizice, cât și de către companii mici și mijlocii care doresc să ofere beneficii diferențiate angajaților.

Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau de către IQ MED.

Ce se asigură?

Acoperiri standard

Riscul de îmbolnăvire și accident, oferind acoperire pentru cheltuielile aferente servicilor medicale accesate în regim ambulatoriu și/sau spitalizare, în funcție de planul de asigurare ales.

Planuri de asigurare:
Ambulatoriu este disponibil în 3 variante de limite de acoperire
Beneficii asigurate:

 • consultații medicale
 • tratament medical de urgență în cadrul unei consultații acoperite pentru stabilizarea stării de sănătate
 • analize medicale de laborator
 • investigații de diagnosticare și imagistică medicală avansată
 • servicii de ambulanță
 • intervenții chirurgicale în regim ambulatoriu
 • serviciul A doua opinie medicală – pentru confirmarea unui diagnostic sau a unui tratament complex

Costurile sunt acoperite de Asigurător în proporție de 100% pentru serviciile accesate în rețeaua de parteneri medicali Allianz-Țiriac și 75% la alte instituții medicale.

Spitalizare – disponibil în 3 variante de sumă asigurată (10.000 lei / 15.000 lei / 100.000 lei pe an de asigurare)
Beneficii asigurate:

 • cazare pentru maximum 21 de zile de spitalizare/an de asigurare
 • consultații diverse specialități
 • investigații medicale, analize de laborator în scop de diagnosticare
 • medicamente și consumabile medicale furnizate în regim de spitalizare
 • intervenții chirurgicale

Costurile sunt acoperite diferențiat, în funcție de tipul serviciilor și tipul prestatorului serviciilor medicale.

Opţional se poate atașa:
Clauza Suplimentară Prevenție – control anual preventiv pentru detectarea simptomatologiilor care ar putea indica prezența riscului

Notă:
Planurile de asigurare Ambulatoriu și Spitalizare pot fi achiziționate individual sau împreună

Clauza Suplimentară Prevenție poate fi achiziționată doar împreună cu un plan de asigurare principal

Limitele de acoperire sunt prezentate în Tabelul de Beneficii anexat

Pot fi asigurate persoanele fizice cu vârsta între 18-64 de ani împliniți și copii dependenți ai acestora cu vârsta între 0–21 de ani împliniți


Ce nu se asigură?

Serviciile medicale și spitalizarea în legătură cu:

 • Afecţiunile medicale pre-existente asigurării sau agravarea/complicaţiile acestora
 • Monitorizarea sarcinii, starea de graviditate, nașterea copilului și orice complicații apărute după naștere
 • Disfuncțiile sexuale, infertilitatea, sterilitatea, fertilizarea in-vitro, inseminarea artificială, avortul provocat, orice tulburări de identitate sexuală
 • Chirurgia estetică, tratamentul venelor varicoase, tratamente de scădere a greutății
 • Problemele stomatologice, chirurgia dentară, protezele de orice fel, medicamentele
 • Afecțiunile logopedice, psihice și orice tulburări mentale
 • Orice cură de odihnă, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia
 • Anomaliile congenitale, transplantul de organe, diagnosticul și tratamentul genetic
 • Medicina complementară/alternativă

Riscurile cauzate direct sau indirect de:

 • Evenimentele de război, război civil, revoluție, insurecție, actele de terorism sau tulburările interne
 • Contaminarea radioactivă, acțiunea armelor chimice sau biologice
 • Bolile sau accidentele pe care Asiguratul/Asiguratul dependent și le-a provocat intenționat, încercarea de sinucidere sau de automutilare
 • Starea de ebrietate, etilismul cronic, consumul de medicamente sau droguri, cu excepția medicamentelor prescrise de către un medic
 • Desfășurarea unor activități (ocupații) periculoase
 • Practicarea la nivel profesionist a oricărui sport sau practicarea la nivel de amator a unor sporturi periculoase

Restricții
Există restricții de acoperire?

De la momentul intrării în vigoare a poliței, poți beneficia de serviciile acoperite după o perioada de așteptare de:

 • 30 de zile calendaristice pentru riscul de îmbolnăvire
 • 180 de zile calendaristice pentru următoarele tipuri de intervenții chirurgicale:
  • chirurgia cataractei, implantul cohlear, corecţia deviaţiei de sept nazal,
  • artroplastia de şold,
  • intervenţiile pe structurile articulare ale genunchiului, ligamentoplastia,
  • cura chirurgicală a herniilor abdominale necomplicate,
  • colecistectomia pentru litiaza biliară necomplicată,
  • tratamentul chirurgical al discopatiei lombosacrate.

Unde beneficiez de asigurare?
 • Serviciile medicale, serviciile de spitalizare și intervențiile chirurgicale pot fi accesate pe teritoriul României
 • Planul de asigurare spitalizare își extinde acoperirea pentru servicii de spitalizare și intervenții chirurgicale accesate la instituții medicale autorizate din Ungaria, cu rambursarea cheltuielilor către persoana asigurată

Când începe şi când încetează acoperirea?

Acoperirea începe:

 • la data menţionată în poliţă ca fiind data începerii perioadei de valabilitate a contractului de asigurare şi a efectuării plăţii primei contractuale.

Acoperirea încetează:

 • la ora 24:00 a zilei menționată ca dată de încetare a contractului de asigurare menționată în documentele contractuale sau mai devreme, în cazul:
  • solicitării de reziliere a clientului
  • neachitării primei de asigurare contractuală la data scadentă
  • la data la care suma rambursărilor efectuate/indemnizaţiilor de asigurare în baza contractului de asigurare egalează suma asigurată
 • în maximum 30 de zile de la încetarea contractului de asigurare, pentru riscuri produse și avizate în perioada de valabilitate a contractului de asigurare
 • la data decesului Asiguratului, atât pentru Asigurat, cât și pentru Asiguratul dependent
 • la următoarea aniversare a contractului după ce Asiguratul sau Asiguratul dependent soț/soție împlinește vârsta de 65 ani
 • la următoarea aniversare a contractului după ce Asiguratul dependent copil împlinește vârsta de 21 ani

Notă: Contractul de asigurare se încheie pentru o perioadă de 1 (un) an cu posibilitatea de reînnoire.


Ce obligații am?
 • Plata primei contractuale şi păstrarea dovezii plăţii
 • Declaraţii corecte şi complete în documentele aferente contractului de asigurare
 • Respectarea procedurii descrise în condiţiile contractuale, în caz de producere a unui risc asigurat
 • Furnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate de Asigurător în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării
 • Urmarea tratamentului medical şi a prescripţiilor medicului pentru a grăbi restabilirea stării de sănătate, în cazul unui accident sau al unei boli
 • Anunțarea Asigurătorului cu privire la orice modificare a datelor personale și de contact

Cum și când plătesc?
 • Prima de asigurare se achită la scadențele și în cuantumul menționat expres în documentele contractuale. Frecvența de plată a primei contractuale trebuie aleasă de contractant înainte de data de intrare în valabilitate a contractului de asigurare și poate fi: anuală, semestrială sau trimestrială
 • Prima de asigurare se achită prin metodele de plată puse la dispoziţie de Allianz-Țiriac
 • Prima de asigurare inițială trebuie plătită înainte de intrarea în vigoare a contractului de asigurare

Cum pot să încetez / reziliez contractul?
 • Prin transmiterea unei cereri în scris către Allianz-Țiriac
 • Printr-o notificare către call center-ul Allianz-Țiriac la numărul de telefon 021.201.91.00 sau la adresa de e-mail info@allianztiriac.ro. Dacă a fost avizată şi/sau plătită cel puţin o daună, prima contractuală se reține integral până la sfârşitul anului de asigurare

Notă:

 • În cazul în care rezilierea are loc înainte de intrarea în valabilitate a contractului de asigurare, prima de asigurare plătită se restituie integral.
 • Dacă rezilierea contractului are loc după data de intrare în valabilitate a contractului de asigurare, fără să fi existat o avizare de daună, vei primi, dacă este cazul, diferenţa de primă calculată ca fiind necuvenită aferentă perioadei rămase până la finalul contractului. În cazul rezilierii contractului de asigurare având daună avizată sau plătită, contractantul are obligația de a achita toate primele de asigurare până la data de încheiere a contractului de asigurare.

Important!
Sunt aplicabile și alte beneficii, excluderi, limitări și restricții, vă rugăm să consultați Condițiile de Asigurare

Cere o oferta!