Str. Ienăchiță Văcărescu Nr. 56, sector 4, 040157 București, ROMANIA

Document de informare privind produsul de asigurare

Produs: Voiaj

Companie: Allianz-Țiriac Asigurări S.A.

Allianz-Țiriac Asigurări S.A. este înregistrată în România și autorizată de ASF sub nr.17/10.04.2003.

Allianz Tiriac M

Ce este acest tip de asigurare?

Asigurarea Voiaj, oferită de Allianz-Țiriac, este un produs de asigurare facultativă destinat persoanelor care călătoresc în străinătate în scop turistic, educațional sau lucrativ, cu sau fără practicarea unui sport de agrement.

Acest document are rol de informare a clienților și prezintă un sumar al celor mai importante aspecte ale produsului de asigurare. Te rugăm să citești integral termenii și condițiile produsului de asigurare și toată documentația precontractuală și contractuală pusă la dispoziție de Allianz-Țiriac sau de către reprezentantul de vânzări Allianz-Țiriac.

Ce se asigură?

Acoperiri standard

Asigurare Medicală
Opţiuni sumă asigurată: 30.000 de EUR / 50.000 de EUR
Acoperiri incluse:

 • Cheltuieli medicale ca urmare a unei urgenţe medicale, pentru:
  • tratament ambulatoriu, transportul cu ambulanţa, transfer la o clinică de specialitate la solicitarea medicului, spitalizare şi/sau intervenţii
   chirurgicale
  • proceduri de diagnosticare, medicamente şi materiale sanitare stabilite de medic
  • tratament stomatologic de urgenţă pentru calmarea durerilor acute
 • Cheltuieli de repatriere a Asiguratului, în limita a 10.000 de EUR, ca urmare a unei urgenţe medicale sau a decesului
 • Cheltuieli medicale ca urmare a unui puseu acut al unei afecţiuni preexistente sau boli cronice, în limita a 1.000 de EUR
Ce se asigură?

Acoperiri opţionale:

Asigurarea de Accidente

 • Opţiuni sumă asigurată: 1.000 de EUR / 2.500 de EUR / 5.000 de EUR
 • Deces şi/sau invaliditate permanentă

Asigurarea Bagajelor

 • Opţiuni sumă asigurată: 750 de EUR / 1.000 de EUR
 • Distrugerea, deteriorarea sau dispariţia bagajelor

Asigurarea de Răspundere Civilă faţă de terţi

 • Opţiuni sumă asigurată: 5.000 de EUR / 10.000 de EUR
 • Prejudicii corporale şi/sau materiale provocate terţelor persoane

Asigurare Storno

 • Suma asigurată: contravaloarea pachetului turistic
 • Cheltuieli privind anularea sau întreruperea călătoriei, în limita a 10.000 de EUR

Ce obligații am?
 • Plata primei de asigurare, anticipat și integral și păstrarea dovezii plații
 • Declarații corecte și complete în documentele aferente contractului de asigurare
 • Comunicarea către Allianz-Țiriac a oricărei modificări a datelor de contact
 • În caz de producere a unui risc asigurat, respectarea procedurii descrise în condițiile de asigurare
 • Furnizarea informațiilor și documentelor solicitate de Allianz-Țiriac sau de Compania de Asistență
 • Prevenirea producerii unui risc asigurat, iar în cazul producerii acestuia, luarea măsurilor pentru limitarea consecințelor ulterioare
 • În cazul unui accident sau unei boli, urmarea tratamentului medical şi a prescripțiilor medicului pentru a grăbi restabilirea
 • În cazul producerii riscurilor asigurate prin Asigurarea bagajelor şi/sau prin Asigurarea de Răspundere civilă faţă de terţi, de a anunţa organele competente în maximum 24h de la data constatării/producerii evenimentului
Ce nu se asigură?

Asigurarea Medicală

 • Persoanele cu vârsta peste 70 de ani
 • Angajarea în ocupații periculoase
 • Practicarea de sporturi sau hobby-uri periculoase

Asigurarea de Accidente

 • Orice fel de boli – profesionale, infecțioase, de natură nervoasă etc.

Asigurarea Bagajelor

 • Hârtii de valoare, documente, echipamente electronice etc.

Asigurarea de Răspundere Civilă față de terți

 • Pretențiile referitoare la propriile vătămări corporale
 • Acoperirea amenzilor de orice fel, a cheltuielilor judiciare penale

Asigurarea Storno

 • Călătorii pentru care nu s-a contractat un pachet de servicii turistice
 • Respingerea la vamă
 • Călătoria anulată de agenţia de turism

Restricții
Există restricții de acoperire?

Asigurare Medicală

 • Evenimente produse de război, acte de terorism sau tulburări interne
 • Consumul de alcool, substanțe halucinogene și/sau produse farmaceutice nerecomandate de medic
 • Cheltuieli medicale în legătură cu diagnosticarea şi/sau tratamentul cancerului, infectarea cu HIV, SIDA
 • Cheltuieli medicale pentru examinări de rutină, controale sau verificări medicale generale
 • Cheltuieli medicale în legătură cu nașterea copilului, tratamente sau controale medicale specifice stării de graviditate

Asigurarea de Accidente

 • Otrăvirea sau intoxicația, cu excepția situației în care acestea au fost generate de un accident

Asigurarea Bagajelor

 • Deteriorarea, distrugerea sau dispariția bunurilor lăsate fără supraveghere
 • Riscuri cauzate de confiscare, expropriere, naționalizare etc.

Asigurarea de Răspundere Civilă față de terți

 • Pretenții formulate de către soț/soție în baza legii
 • Pretenții pentru pagube produse hârtiilor de valoare, colecțiilor, tablourilor, sculpturilor etc.

Asigurarea Storno

 • Cheltuieli privind anularea sau întreruperea călătoriei din cauza afecţiunilor pre-existente ale Asiguratului (peste 500 EUR sau suma asigurată)
 • Complicațiile unei sarcini diagnosticate anterior (cu excepţia naşterii premature)
Când începe şi când încetează acoperirea?

Acoperirea începe:

 • la data menţionată în poliţa de asigurare, după trecerea frontierei de stat a României, cu condiția efectuării plăţii primei contractuale, iar pentru Asigurarea Storno la data intrării în vigoare a contractului de asigurare
 • după 2 ore de la momentul emiterii poliței, în cazul în care data începerii călătoriei corespunde cu data emiterii
 • după 7 zile calendaristice calculate din ziua următoare emiterii poliței și efectuării plății primei contractuale, dacă la momentul încheierii contractului Asiguratul nu se află pe teritoriul României

Acoperirea încetează:

 • la ora 24:00 din ultima zi din perioada de valabilitate înscrisă în polița de asigurare sau mai devreme:
  • în cazul solicitării de reziliere a Contractantului
  • la inițiativa Asigurătorului, conform prevederilor condițiilor de asigurare, a dispozițiilor legale ori în baza prevederilor sancțiunilor internaționale
  • la data la care suma rambursărilor efectuate/indemnizațiilor de asigurare în baza contractului de asigurare egalează suma asigurată

Notă: Contractul de asigurare se încheie pentru o durată de maximum 2 ani, pentru o călătorie cu durata cuprinsă între 2 şi 365 de zile.


Unde beneficiez de asigurare?

Opțiuni:

 • Planul A: În toate ţările cu excepţia SUA, Canadei, României şi ţării de rezidenţă a Asiguratului
 • Planul B: În toate ţările cu excepţia României şi ţării de rezidenţă a Asiguratului
 • Planul C: În Bulgaria, Turcia, Grecia, Cipru, Malta, Italia, Croaţia, Spania, Portugalia, cu excepţia ţării de rezidenţă

Cum și când plătesc?
 • Prima contractuală se achită integral la încheierea contractului de asigurare, utilizând metodele de încasare puse la dispoziție de Allianz-Țiriac și de IQ MED Broker (plata online; card bancar; numerar; debit direct; transfer bancar).

Cum pot să încetez / reziliez contractul?
 • Prin reziliere solicitată de Asigurat cu notificare, dacă până la data solicitării nu a fost avizat niciun risc asigurat şi nu s-a avizat nicio daună
 • Dacă rezilierea are loc înainte de intrarea în valabilitate a contractului de asigurare, prima contractuală se restituie integral
 • Dacă rezilierea are loc după data de intrare în valabilitate a contractului de asigurare, înainte de începerea călătoriei, se restituie diferenţa dintre prima contractuală şi prima aferentă asigurării Storno pentru cheltuielile privind anularea călătoriei
 • După data începerii călătoriei nu se acceptă solicitări de restituire a primei contractuale

Notă: Te rugăm să consulți condițiile de asigurare în legătură cu restituirea primelor în caz de încetare/reziliere a contractului.


Important!
Sunt aplicabile și alte beneficii, excluderi, limitări și restricții, vă rugăm să consultați Condițiile de Asigurare

Cere o oferta!