Str. Ienăchiță Văcărescu Nr. 56, sector 4, 040157 București, ROMANIA

Document de informare privind produsul de asigurare

Produs: Asigurarea de călătorii în străinătate

Companie: Groupama Asigurări S.A.

autorizată în România de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înscrisă în Registrul Asigurătorilor și Reasigurătorilor sub nr. RA-009/2003

Groupama M2

Informațiile prezentate în acest document se completează cu prevederile din următoarele documente: Oferta de asigurare, Condițiile generale și Condițiile specifice de asigurare.

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Asigurarea de călătorii în străinătate este o asigurare pe baza căreia, veți primi asistență medicală sau non-medicală, sau primește despăgubiri pentru evenimente legate de călătoria efectuată în străinătate.

Ce se asigură?

Asigurarea de bază

Asigurarea Medicală
Informațíi referitoare la Suma asigurată:
Suma asigurată este diferită în funcție de Pachetul ales:
A – 10.000 euro; B – 30.000 euro și C – 50.000 euro.
Acoperiri incluse:

 • Asistență medicală de urgență
 • Repatriere medicală
 • Repatriere funerară
 • Tratament dentar de urgență
 • Cheltuieli suplimentare în cazul spitalizării Asiguratului pe o perioadă mai mare de 10 zile:
  • Vizita unei rude,
  • Repatrierea minorilor,
  • Convorbiri telefonice de urgență
 • Deces și invaliditate permanentă totală
 • Răspundere Civilă Individuală (doar Pachet B sau C)
 • Asigurarea documentelor (doar Pachet B sau C)
 • Pierderea sau furtul (doar Pachet B sau C)
Ce se asigură?

Asigurări suplimentare (opționale)

Anularea călătoriei (Storno)

Cheltuieli medicale ca urmare a practicării sporturilor de sezon

Întârzierea/Pierderea bagajului/cursei aeriene

Întreruperea/extinderea călătoriei

Servicii de asistență rutieră


Ce nu se asigură?
 • Cheltuieli medicale care nu se încadrează în urgență medicală
 • Cheltuieli care depășesc limitele asumate prin contractul de asigurare
 • Taxele și tarifele percepute de instituţii pentru eliberarea documentelor solicitate de asigurător în vederea plăţii indemnizației de asigurare
 • Evenimentele petrecute în România, țara de cetățenie sau țara de reședință a asiguratului

Restricții
Există restricții de acoperire?

Asigurare medicală și Asigurare de accidente de persoane

 • orice condiţie pre-existentă cu excepţia unui prim serviciu organizat exclusiv de Compania de asistență medicală pentru măsuri de urgență medicală, salvarea vieții Asiguratului sau calmarea durerilor acute în limita sumei de 500 euro
 • servicii medicale determinate de boli și accidente cauzate de orice tip de război, răscoale, tulburări sociale, greve, insurecție, acte de terorism, sabotaj
 • servicii medicale determinate de boli și accidente cauzate de orice tip de activități sau sporturi periculoase (ex. alpinismul, parașutismul, planorismul)
 • sinucidere, asistență medicală în cazul tentativei de sinucidere
Unde beneficiez de asigurare?

Opțiuni:

În funcție de destinația dumneavoastră: Europa inclusiv Federația Rusă, Turcia și teritoriile de pe alte continente ale țărilor europene sau întreaga lume (inclusiv/fără S.U.A și Canada), excepție România, țara de reședință sau cetățenie.
În cazul achiziţionării Pachetului A asigurarea este valabilă doar în Europa.


Ce obligații am?

La începutul contractului de asigurare aveți obligația:

 • să vă informați cu privire la vaccinurile obligatorii pentru zona în care urmează să călătoriți, precum și asupra celor recomandate ca necesare de autoritățile locale;
 • să plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la termenele stabilite prin Contractul de asigurare.

Pe toată durata de valabilitate a Contractului de asigurare sunteți obligat ca, în caz de producere a unui eveniment asigurat, să ne sunați la +40 374 110 115, pentru notificarea daunei și obținerea îndrumărilor necesare pentru soluționarea acesteia.

În cazul solicitării despăgubirii la întoarcerea din călătorie, este necesar să ne trimiteți documentele pentru primirea indemnizației de asigurare la adresa de e- mail: documente@groupama.ro

Cum și când plătesc?
 • Puteți plăti direct în conturile Groupama Asigurări sau către IQ MED Broker prin ordin de plată, virament bancar, internet banking sau on-line ori prin numerar.
  Prima de asigurare este unică și se plătește anticipat intrării în asigurare.

Când începe şi când încetează acoperirea?

Acoperirea prin asigurare începe la ora 00:00 a zilei imediat următoare celei în care s-a efectuat plata primei de asigurare, dar nu mai devreme de data specificată în Poliţa de asigurare precum și după trecerea frontierei României, a ţării de cetăţenie sau a ţării de reşedinţă și încetează la ora 24:00 a datei de expirare a asigurării specificate în Poliţa de asigurare, sau odată cu trecerea frontierei în România, în țara de cetățenie sau în țara de reședință, oricare dintre acestea survine mai repede;

Contractul poate înceta și din alte cauze: decesului asiguratului, plata întregii indemnizaţii de asigurare, producerea unui eveniment pe Asigurarea Storno, denunțare, reziliere, alte prevederi legale sau cuprinse în condițiile de asigurare.


Cum pot să încetez / reziliez contractul?

Denunțarea contractului se poate efectua numai cu notificarea scrisă, prealabilă, cu un preaviz de cel puţin 20 de zile, calculat de la data primirii notificării de către Groupama.


Cere o oferta!