Str. Ienăchiță Văcărescu Nr. 56, sector 4, 040157 București, ROMANIA

Asigurare de călătorie în străinătate

Document de informare privind produsul de asigurare

Produs: RO Pachet Protecție de Călătorie - Clasic 1904

Companie: AWP P&C S. A., filiala pentru Austria (AWP este prescurtarea pentru Allianz Worldwide Partners)

Mondial M

Prezenta fişă de informare pune la dispoziție numai o prezentare de ansamblu cu privire la aspectele esenţiale de conţinut ale produsului de asigurare, aceasta nu constituie parte integrantă a contractului de asigurare. Domeniul de aplicare integral al asigurării poate fi consultat în documentele de asigurare (poliţa, respectiv certificatul de asigurare, Condiţiile generale şi speciale de asigurare, descrierea detaliată distinctă a beneficiilor incluse)!

Acest document are rol de informare a clienților și pune la dispoziția acestora numai o prezentare de ansamblu a aspectelor esențiale ale produsului de asigurare. Vă rugăm să citiți integral termenii şi condițiile de asigurare și toată documentația precontractuală şi contractuală pusă la dispoziţie de AWP P&C S. A., filiala pentru Austria sau de către reprezentantul de vânzări (poliţa, respectiv certificatul de asigurare, Condițiile generale și speciale de asigurare, descrierea detaliată distinctă a beneficiilor incluse)!

Despre ce tip de asigurare este vorba?

Protecția de călătorie Clasic este un pachet de asigurare de călătorie în străinătate, destinat persoanelor care călătoresc în scop turistic. Pachetul de protecție include beneficiile descrise în cele ce urmează:

Ce se asigură?

Asigurarea de sănătate şi accident în străinătate Clasic
Îmbolnăvire, accident sau deces cauzat de un accident

 • Costurile pentru măsurile terapeutice administrate în regim de spitalizare şi ambulatoriu, medicamente în cuantum de până la 250.000 RON/persoană, respectiv 500.000 RON/ familie
 • Transportul asiguratului la domiciliu, respectiv transportul de urgență, în caz de necesitate medicală sau după 3 zile de spitalizare (inclusiv aero-ambulanţa) - 100%
 • Costuri de repatriere în caz de deces – 100%
 • Costuri de înmormântare în străinătate şi/sau costurile de deplasare la locul funeraliilor până la 5.000 RON

Asigurarea de accidente

 • Costuri de căutare şi salvare până la 20.000 RON
 • Despăgubire în caz invaliditate până la 45.000 RON

Asigurarea pentru bagaje

 • Furt, tâlhărie până la 1.250 RON/persoană, respectiv 2.500 RON/familie
 • Distrugerea sau pierderea bagajului de călătorie, în cazul în care este dovedită implicarea terţilor, până la 450 RON/persoană, respectiv 900 RON/familie

Răspundere civilă privată pentru călătorie

 • Prejudicii provocate persoanelor sau obiectelor până la 400.000 RON
Ce nu se asigură?

Asigurarea medicală

 • Măsuri terapeutice prescrise înainte de încheierea asigurării sau care pot constitui motiv pentru efectuarea călătoriei
 • Cure, măsuri de acupunctură, masaj și wellness, fango, drenaj limfatic
 • Costurile asociate măsurilor terapeutice pentru afecțiunile existente, cronice (fizice şi psihice), pentru evenimentele survenite în timpul practicării sporturilor de iarnă, a sporturilor extreme, a sporturilor motorizate, a ascensiunilor montane peste 6.000 m
 • Costul tratamentului sau îngrijirii care nu rezultă dintr-o urgență medicală sau sunt asociate consumului de alcool
 • Costurile medicale asociate sarcinii

Asigurarea de bagaje

 • Numerar, carduri de credit, chei, legitimații de călătorie
 • Prejudiciile rezultate ca urmare a intenției sau a culpei grave, a ambalării, depozitării insuficiente sau necorespunzătoare
 • Prejudiciile rezultate ca urmare a abandonării, mutării, pierderii sau căderii

Asigurarea de răspundere civilă faţă de terți

 • Prejudiciile produse în asociere cu o competiție sportivă
 • Prejudiciile pentru bunuri închiriate sau arendate
 • Prejudiciile cauzate cu intenție sau din culpă gravă

Restricții
Există restricţii de acoperire?

Asigurare medicală

 • Revolte/evenimente de război/acte de terorism, grevă, participarea la acte de violenţă de orice natură, acte frauduloase
 • Epidemii, situații locale legate de sănătate, poluare, evenimente meteorologice sau climatice
 • Călătorii efectuate în ciuda avertizărilor emise de Ministerul Afacerilor Externe

Asigurarea de bagaje

 • Costurile pentru procurarea de noi documente maxim 10% din suma asigurată
 • Ochelari de vedere sau elemente protetice până la 20% din suma asigurată
 • Telefoane mobile: suma achitată efectiv, maxim 220 RON

Asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi

 • Prejudicii cauzate membrilor familiei
Unde beneficiez de asigurare?

În funcţie de prima pentru care s-a optat:

 • Europa: în accepţiune geografică, inclusiv statele din jurul Mării Mediterane şi Madeira, Insulele Canare, Azore
 • Internațional exclusiv SUA și Canada (toate statele din lume fără SUA, Canada și Coreea de Nord)

Cum și când plătesc?

Prima reprezintă o primă unică şi este scadentă fără întârziere după încheierea contractului de asigurare


Ce obligaţii am?

Asiguratului îi revine obligaţia:

 • de a menţine prejudiciul la un nivel cât mai redus posibil şi de a-l notifica fără întârziere
 • de a prezenta evenimentul care a cauzat prejudiciul conform realităţii şi de a prezenta documente justificative corespunzătoare
 • de a sesiza prejudiciile cauzate ca urmare a acţiunilor ilegale la cea mai apropiată autoritate competentă în domeniul siguranţei şi de a prezenta documente justificative în acest sens
 • de a preda mijloacele de probă în original (de exemplu procese verbale întocmite de către poliţie, facturi emise de către medic sau spital, etc.)
 • de a deţine asupra sa, în responsabilitatea proprie, obiectele de valoare, respectiv de a le depozita cu valorificarea tuturor echipamentelor de siguranţă existente
 • de a informa asigurătorul în cazul în care persoana asigurată beneficiază şi de protecţia unor alte asigurări de la care asiguratul poate solicita despăgubiri parţiale sau totale
Când începe şi când încetează acoperirea?
 • Protecția prin asigurare intră în vigoare la data de început a călătoriei asigurate şi încetează la termenul specificat în polița de asigurare
 • Dacă data emiterii poliţei şi începutul asigurării sunt identice, protecţia prin asigurare începe la ora 0:00 a zilei următoare
 • Notă: Contractul de asigurare se încheie pentru o durată a călătoriei între 1 şi 93 zile

Cum pot să reziliez contractul de asigurare?
 • Deținătorul poliței se poate retrage din contract, în scris, în termen de 14 zile de la primirea poliței de asigurare, dar nu mai târziu de data de început a valabilității poliței de asigurare.

Important!
Sunt aplicabile și alte beneficii, excluderi, limitări și restricții, vă rugăm să consultați Condițiile de Asigurare

Cere o oferta!