Str. Ienăchiță Văcărescu Nr. 56, sector 4, 040157 București, ROMANIA

Document de informare privind produsul de asigurare

Produs: Cigna Global Silver

Companie: Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V

Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V (Cigna Global) este înregistrată în Belgia, autorizată și reglementată de National Bank of Belgium cu numărul de înregistrare 938.

Ce este acest tip de asigurare?

Asigurarea de sănătate privată internațională pentru cetățenii din Malta, Grecia, Cipru și Romania este configurată pentru a acoperi costurile legate de necesitățile medicale, permițându-vă accesul rapid și ușor la unități și medicale și medici din aria de acoperire selectată, inclusiv in tara de domiciliu.

Acesta este un sumar al prevederilor Asigurării. Înainte de cumpărare, consultați oferta și documentele referitoare la Poliță, pentru informații suplimentare. Lista completă de Termeni și Condiții este inclusă în Regulamentul Asigurarii, Ghidul Clientului și în Certificatul de Asigurare pe care îl veți primi după cumpărarea poliței. Este important să citiți toate aceste documente cu atenție.

Spitalizare si cancer (standard)
International Medical Insurance

Spitalizare International:
Limita anuală totală €800.000 per beneficiar, pe an de asigurare

 • Îngrijire și spitalizare într-o cameră privată
 • Terapie intensivă
 • Onorariile chirurgilor și anesteziștilor
 • Onorariile pentru consultațiile specialiștilor efectuate în spital
 • Servicii de transplant de organe, măduvă osoasă și celule stem
 • Dializă renală
 • Analize, Patologie, Radiologie și teste de diagnosticare
 • Imagistică medicală avansată (RMN, CT, PET): €7.400
 • Reabilitare (inclusiv fizioterapie în spital): €3.700
 • Acupunctură și medicina chineză: €1.100
 • Asistență medicală la domiciliu: €1.850
 • Îngrijire paliativă: €25.900
 • Ambulanță locală și aeriană
 • Tratament dentar de urgență în regim de spitalizare
 • Îngrijire a afecțiunilor mintale și comportamentale: €3.700
 • Tratamentul cancerului
 • Chirurgie preventivă a cancerului: 70% rambursare, max. €7.400 pe an
 • Îngrijirea nou-născutului: max. €18.500
 • Afecțiuni congenitale: max. €3.700
 • Spitalizare de urgență în afara zonei de acoperire: max. €75.000

Maternitate / Naștere

 • Nu se acoperă

Sunt aplicabile și alte beneficii, vă rugăm să consultați Ghidul Asigurării pentru lista completa.


Prevenție medicală (optional)
International Health and Wellbeing
 • Control preventiv de rutină pentru adulți: max. €165
 • Teste depistare cancer (Papanicolau, Mamografie, Prostată, Colonoscopie): max. €165 / test

Ambulatoriu (optional)

International Outpatient
Ambulatoriu:
Limită anuală maximă: €12.000 per beneficiar, pe an de asigurare

 • Consultații cu medici generaliști și specialiști: €1.850
 • Analize, Radiologie și teste patologice: €1.850
 • Reabilitare în ambulatoriu (inclusiv fizioterapie): €1.850
 • Acupunctură și medicina chineză: €1.850
 • Medicamente și pansamente prescrise: €1.100
 • Vaccinări pentru adulți: €185
 • Accidente dentare: €740
 • Teste medicale anuale de rutină pentru copii și adolescenți

Evacuare medicală internațională și Asistență pentru criză (optional)

International Medical Evacuation

 • Evacuare și repatriere medicală
 • Repatrierea rămășițelor pământești
 • Costuri de călătorie pentru o persoană însoțitoare
 • Vizite de compasiune - costuri de călătorie: €1,000
 • Vizite de compasiune - costuri alocație: €125
 • Programul de asistență Crisis Assistance Plus™

Stomatologie, optică medicală (optional)
International Vision and Dental

Optică medicală

 • Control olftalmologic: max.  €75
 • Ochelari - rame și lentile: max. €125

Stomatologie: max. €930

 • Tratament stomatologic preventiv
 • Tratament stomatologic de rutină: rambursare 80%
 • Tratament stomatologic de restaurare majoră: rambursare 70%
 • Tratament ortodontic (doar pt. copii): rambursare 40%

Acoperire SUA (optional)

Tratament in rețea, cu pre-autorizare


Excluderi
 • Maternitate
 • Chirurgie pre-natală (fetală)
 • Tulburări de somn
 • Renunțarea la fumat
 • Tratament în situația în care sunteți participant activ într-un conflict ori dezastru, sau vă expuneți în mod voluntar la riscuri
 • Tulburări de dezvoltare
 • Tratamentul obezității
 • Tratarea în oricare altă unitate medicală în afara celor autorizate
 • Tratarea de către un medic care nu este autorizat de autoritățile competente
 • Tratamentul care rezultă din, sau este conectat în orice mod cu o tentativă de suicid, precum și orice leziune ori boală pe care beneficiarul și-o cauzează singur
 • Tratamentul infertilității
 • Maternitate prin surogat
 • Tulburari de personalitate și/sau caracter
 • Tulburări de disfuncție sexuală
 • Tratamente experimentale
 • Tratamente cosmetice, plastice sau reconstructive (cu excepția celor necesare din punct de vedere medical)
 • Tratament non-urgent în afara zonei de acoperire selectate

Restricții
Limitări Anuale

Limitări anuale per persoană asigurată, pe an de asigurare, dacă nu se specifică altfel în poliță:

 • 30 zile: Îngrijire la domiciliu
 • 30 zile: Reabilitare (30 zile spitalizare)
 • 30 zile: Îngrijirea sănătății mintale (30 zile spitalizare)
 • 15 vizite: Acupunctură și medicină chineză (în ambulatoriu)

Restricții
Perioade de așteptare

De la momentul achiziționării beneficiului până la momentul cand îl puteți solicita

 • Primele 3 luni: Tratament stomatologic preventiv și de rutină
 • Primele 12 luni: Tratament stomatologic pentru restaurări majore
 • Primele 18 luni: Tratament stomatologic ortodontic

Restricții
Generale
 • Înscrierea în asigurare este supusă criteriilor de eligibilitate
 • Putem conveni să includem anumite afecțiuni pre-existente, contra unei prime suplimentare, în anumite situații
 • Dacă selectați o opțiune de franșiză sau co-plată în cadrul Planului Spitalizare Internațional ori a Planului Ambulatoriu Internațional, veți fi responsabil pentru plata franșizei și/sau valorilor de co-plata
 • Dacă selectați opțiunea de co-plată de 10% / 20% / 30%, vom diminua cu acest procent suma achitată de noi pentru costul tratamentului
 • Vom acoperi doar tratamentele necesare din punct de vedere medical și adecvate din punct de vedere clinic
 • Dacă beneficiați de tratament în SUA în afara rețelei Cigna, vom reduce suma achitată de noi cu 20% (pentru polițele cu acoperire în SUA)
 • Dacă nu obțineți o aprobare anterioară tratamentului efectuat în SUA, vom reduce suma achitată de noi cu 50%. Dacă tratamentul este efectuat în afara rețelei Cigna, vom reduce suma plătită de noi cu încă 20%
 • Dacă nu obțineți o aprobare anterioară tratamentului în afara SUA, vom reduce suma achitată de noi cu 20%
 • În afara ariei acoperite, situațiile de urgență acoperite sunt limitate la maxim 3 săptămâni per călătorie și un maxim de 60 de zile per perioadă de acoperire
 • Pentru beneficiul privind îngrijirea nou-născutului, acesta va parcurge evaluarea medicală dacă cererea este primită la mai mult de 30 de zile de la data nașterii sau dacă, înainte de naștere, niciunul dintre părinți nu a fost acoperit de poliță pentru o perioadă continuă de minim 12 luni.

Unde este valabilă asigurarea?

Acest plan de asigurare are acoperire globală, inclusiv în țara de reședință, pentru dumneavoastră și toate persoanele cuprinse în poliță (incluzând sau excluzând SUA, în funcție de alegerea făcută la achiziția poliței).


Care sunt obligațiile mele?
 • Să achitați primele de asigurare
 • Să achitați primele rămase de achitat dacă noi am plătit o cerere de rambursare sau am prezentat o garanție de plată în perioada de acoperire
 • Dacă ați optat pentru franșiză sau co-plată procentuală, trebuie să achitați suma convenită înainte ca Cigna sa inițieze orice plată
 • Trebuie să oferiți istoricul medical complet așa cum vă este solicitat la încheierea poliței
 • Să obțineți pre-autorizarea tratamentului
 • Să informați Cigna în cazul în care dumneavoastră sau persoanele incluse în polița dumneavoastră își schimbă adresa, țara de reședință sau naționalitatea

Cum și când plătesc?

Puteți alege să plătiți primele de asigurare lunar, trimestrial sau anual, cu cardul de credit. Alternativ, puteți efectua plata anual prin transfer bancar.


Când începe și se termină perioada de asigurare?
 • Această poliță se bazeaza pe un contract anual. Aceasta înseamnă că, exceptând anularea sau reînnoirea, acoperirea se încheie la un an de la data de începere. Data de început va fi stipulată in primul Certificat de asigurare.
 • Dacă polița se încheie înainte de termen, orice primă plătită pentru perioada de după terminarea poliței va fi rambursată, atâta timp cât nu s-a plătit nicio cerere de rambursare sau nu s-a emis nicio garanție de plată în perioada acoperirii, cu excepția cazurilor de fraudă;
 • Polița se reînnoiește și se încasează automat dacă nu se solicită anularea nici de către dumneavoastră și nici de Cigna (în anumite circumstanțe).

Cum anulez contractul?
 • Aveți dreptul statutar de a anula polița in decursul a paisprezece (14) zile de la data cumpărării sau reînnoirii poliței, sau de la data la care primiți Ghidul clientului sau Regulamentul asigurarii, daca acea dată este ulterioară. După această perioada de 14 zile, puteți anula in orice moment, anunțându-ne în scris cu cel puțin 7 zile în prealabil.

Configurează asigurarea Cigna Global Health Options aici!

Vezi prețul și alege acoperirea dorită online

Mergi rapid la:

Cere o oferta!