Str. Ienăchiță Văcărescu Nr. 56, sector 4, 040157 București, ROMANIA

Document de informare privind produsul de asigurare

Companie: Bupa Global
Produs: Lifeline Essential

Bupa Global DAC (Designated Activity Company), cu denumire comercială Bupa Global, este înregistrată în Irlanda cu numărul 623889, autorizată și reglementată de Central Bank of Ireland.

Ce este acest tip de asigurare?

Asigurarea de sănătate privată internațională este configurată pentru a acoperi costurile de asistență medicală privată, de la nevoi de zi cu zi, verificări preventive, diagnostic de boli medicale și tratament necesar, atât în țara de reședință cât și în întreaga lume.

BUPA M2

Essential
Ce se asigură?
Spitalizare și cancer (standard)

Limita anuală totală €2,500,000 per beneficiar, pe an de asigurare, cu excepția cazului în care se menționează o sub-limită

 • Tratament spitalicesc
  • Tratamentul cancerului, inclusiv medicamente prescrise
  • Terapie Intensivă
  • Operațiuni chirurgicale, inclusiv costuri legate de sala de operații
  • Onorariile doctorilor și anesteziștilor
  • Medicamente și pansamente
  • Analize, Patologie, Radiologie și teste de diagnosticare
  • Imagistică medicală avansată (RMN, CT, PET)
  • Servicii de transplant
  • Implant de proteze și aparate
  • Proteze externe: max. €2,500
  • Îngrijire la domiciliu: max. €150 pe zi, pentru max. 10 zile pe an
  • Reabilitare in spital
  • Azil si îngrijiri paliative: max. €30,000
  • Îngrijire afecțiuni mintale / tratament psihiatric
  • Dializă renală
 • Transport
  • Ambulanță locală (terestră și aeriană)
 • Tratament în ambulatoriu
  • Operațiuni chirurgicale
 • Prevenție (Wellbeing)
  • Control preventiv: €750
 • Acoperiri opționale
  • Tratament în SUA
  • Asistență (Evacuare și repatriere medicală)

Sunt aplicabile și alte beneficii, vă rugăm să consultați Ghidul Asigurării pentru lista completă.

Ce nu se asigură?
Exluderi
 • Menținerea vieții asistată artificial mai mult de 90 de zile
 • Tratament în situația în care sunteți participant activ într-un conflict ori dezastru, sau vă expuneți în mod voluntar la risc
 • Convalescență
 • Tratament cosmetic (dacă nu e impus din motive medicale)
 • Tulburări de dezvoltare
 • Epidemii și pandemii
 • Tratamente experimentale
 • Utilizarea dăunătoare sau periculoasă a alcoolului / drogurilor / medicamentelor
 • Tratamentul infertilității
 • Tratamentul obezității
 • Tulburări de disfuncție sexuală
 • Tulburări de somn
 • Tratarea în orice unitate medicală în afara celor autorizate sau de către un medic care nu este autorizat de autoritățile competente

Pot exista și alte excluderi, vă rugăm consultați Ghidul Asigurării pentru lista detaliată a excluderilor, limitărilor, termenilor și condițiilor


Există restricții ale planului de asigurare?
 • Limitări anuale per persoană asigurată, pe an de asigurare, dacă nu se specifică altfel în poliță:
  • 30 zile: Reabilitare
  • 90 zile pe viață: Tratament pentru Sănătate mintală
 • Perioade de așteptare (de la momentul achiziționării beneficiului până la momentul când îl puteți solicita)
  • Primele 24 luni: Sănătate mintală
 • Limitări privind "Ce se asigură", după cum urmează:
  • Pe aparat – proteze externe
  • Pe viață – Azil și îngrijire paliativă

Există restricții ale planului de asigurare?
Continuare
 • Înscrierea în asigurare este supusă criteriilor de eligibilitate!
 • Putem conveni să includem anumite afecțiuni pre-existente, contra unei prime suplimentare, în anumite situații
 • Se aplică limitări atunci când adăugați copii nou-născuți ca persoane dependente la planul dvs.
 • Vom acoperi doar tratamentele necesare din punct de vedere medical plus beneficiile de prevenție, așa cum figurează în Ghidul Asigurării
 • Dacă selectați o opțiune de franșiză, plata tratamentelor a căror valoare se situează, în decursul unui an de asigurare, cumulativ, sub valoarea franșizei este in sarcina dvs.
 • Dacă efectuați tratament la o unitate medicală din afara rețelei noastre Bupa Global, vom acoperi doar costurile eligibile pe care le considerăm a fi "rezonabile și obișnuite" pentru astfel de tratament sau servicii medicale. Asta înseamnă că, dacă ați ales un furnizor "în afara rețelei", veți fi responsabil să plătiți pentru orice costuri care depășesc nivelurile rezonabile și obișnuite, conform Ghidului Asigurării (Membership Guide)

Sunt aplicate și alte restricții, vă rugăm să consultați întreaga listă de termeni și condiții în Ghidul Asigurării (Membership Guide).


Unde este valabilă asigurarea?
 • Acest plan de asigurare are acoperire globală pentru dumneavoastră și toate persoanele incluse in poliță (incluzând sau excluzând SUA, în funcție de alegerea făcută la achiziția poliței)
 • Orice tratament, planificat sau de urgență, efectuat în SUA nu este acoperit dacă nu ați achiziționat opțiunea de tratament în SUA

Când începe și se termină perioada de asigurare?
 • Această poliță se bazează pe un contract valabil 12 luni calendaristice. Aceasta înseamnă că, exceptând anularea sau reînnoirea, acoperirea se încheie la un an de la data de începere. Data de început va fi stipulată în primul Certificat de asigurare.
 • Polița se reînnoiește și se încasează automat dacă nu solicitați încetarea acesteia.

Care sunt obligațiile mele?
 • Trebuie să achitați prima de asigurare
 • Trebuie să oferiți istoricul medical complet așa cum vă este solicitat la încheierea poliței
 • Trebuie să furnizați toate informațiile de care avem nevoie pentru a evalua solicitarea de plată pe care ne-o adresați.
 • Dacă ați optat pentru franșiză, trebuie să achitați suma convenită – consultați Ghidul Asigurării pentru detalii
 • Trebuie să ne informați în cazul în care dumneavoastră sau persoanele incluse în polița dumneavoastră își schimbă țara de rezidență sau naționalitatea
 • Trebuie să obțineți pre-autorizarea tratamentului pentru oricare din beneficiile menționate în Ghidul Asigurării
 • Trebuie să ne informați în cazul în care dumneavoastră sau persoanele incluse în polița dumneavoastră își schimbă adresa, țara de rezidență sau naționalitatea
 • Trebuie să ne comunicați dacă aveți alte asigurări care acoperă beneficiile incluse în poliță.
 • Trebuie sa ne notificați în termen de 30 zile în situația în care se produce decesului uneia din persoanele asigurate

Cum și când plătesc?

Puteți alege să plătiți primele de asigurare lunar, trimestrial sau anual, cu cardul de credit. Alternativ, puteți efectua plata anual sau trimestrial prin transfer bancar, dacă nu ați optat pentru o franșiză. Puteți plăti prin Direct Debit lunar, trimestrial sau anual dacă dețineți un cont în GBP la o bancă din Marea Britanie și ați ales plata în GBP.


Cum anulez contractul?

Puteți anula oricând contractul (sau puteți elimina orice persoană suplimentară din contract) prin telefon sau prin e-mail, începând cu prima zi a lunii următoare. În cazul în care o astfel de anulare este solicitată în termen de 28 de zile de la primirea primului certificat de asigurare pentru o astfel de acoperire și nu au fost făcute decontări, prima plătită pentru acoperirea respectivă va fi rambursată integral. În cazul în care ați făcut o decontare în această perioadă inițială sau anulați după această perioadă inițială, vom restitui orice prima plătită pentru perioada ulterioară anulării. Nu se percepe nici o taxă administrativă. Pentru a anula, sunați la Bupa Global la +44 (0) 1273 718379 sau trimiteți un e-mail la Service.uk@bupaglobal.com sau scrieți la Bupa Global, Victory House, Trafalgar Place, Brighton, BN1 4FY, Marea Britanie.


Important!
Sunt aplicabile și alte beneficii, excluderi, limitări și restricții, vă rugăm să consultați Condițiile de Asigurare

Cere o oferta!


  Mergi rapid la: