Str. Ienăchiță Văcărescu Nr. 56, sector 4, 040157 București, ROMANIA

Document de informare privind produsul de asigurare

Produs: Worldwide Travel Options

Companie: BUPA Denmark, filială a BUPA Global DAC, Irlanda, funcționând sub denumirea Bupa Global Travel, este filiala daneză a Bupa Global designated Activities Company (Bupa Global DAC), cu sediul în Palaegade 8 DK-1261 Copenhagen K Denmark.

Bupa Global Travel este reglementată de Central Bank of Ireland și parțial de către Autoritatea pentru Servicii Financiare din Danemarca (Finanstilsynet).

Ce este acest tip de asigurare?

Asigurarea internațională pentru călătorii acoperă costuri survenite în timpul călătoriilor în străinătate, precum: spitalizare, tratament medical, medicamente prescrise și evacuare medicala. Sunt disponibile module opționale pentru costuri non-medicale. Sunt disponibile variantele Annual Travel, pentru călătorii de maxim o luna pe parcursul unui an și Single Trip, pentru călătorii cu o durata de maxim 12 luni.

BUPA M2

Ce se asigură?
Acoperirea de bază
International Medical Insurance

Asigurarea principala (costuri medicale de bază)
NELIMITAT, acoperit 100%

 • Spitalizare
 • Tratament în ambulatoriu, cu medic generalist sau specialist
 • Medicația prescrisă
 • Transport cu ambulanța
 • Evacuare și repatriere medicală
 • Continuarea călătoriei după tratament
 • Tratament medical pentru accidente sportive

LIMITAT, per persoana, per călătorie

 • Tratament prescris pentru fizioterapie și chiropractor: max. €2.000
 • Cazare (pe timpul nopții), când nu se poate continua călătoria din motive medicale: max. €5.000

Ce se asigură?
Acoperiri opționale
Module Opționale non-medicale

Limitat, per beneficiar, per călătorie

 • Bagaje: furt și pierdere: max. €2.600
 • Întârzierea bagajelor: max. €750
 • Indemnizație de spitalizare: max. €1.400
 • Pierderea zborului de legătura: max. €350
 • Răspundere civila - pagube materiale: max. €360.000
 • Răspundere civila - vătămări corporale: max. €715.000
 • Asistență de securitate și legală: max. €7.200

Unde este valabilă asigurarea?

Acest plan de asigurare are acoperire globală, cu excepția călătoriilor în Irak și Afganistan, (dacă nu au fost aprobate în mod particular de către Companie) și cu excepția tarii de domiciliu (rezidenta permanenta), chiar dacă accidentarea sau îmbolnăvirea a avut loc în străinătate.


Ce nu se asigură?
Excluderi
 • Tratarea în oricare altă unitate medicală în afara celor autorizate
 • Tratarea de către un medic care nu este autorizat de autoritățile competente
 • Supliment pentru cameră de spital privată
 • Epidemii
 • Asistență medicală legată de maternitate, după a 36-a săptămână de sarcină
 • Tratamentul legat de folosirea dăunătoare sau excesul de alcool sau substanțe
 • Tratament pentru îmbolnăviri sau accidentări apărute ca rezultat al implicării în activități ilegale
 • Anumite activități sportive (sporturi cu motor, paragliding ș.a.)
 • Tratament pentru afecțiuni pre-existente sau cronice, dacă nu au fost pre-autorizate de către Companie
 • Tratament medical care suferă amânare pana la terminarea călătoriei

Restricții
 • Asigurarea nu oferă acoperire în țara de rezidenta permanenta a asiguratului
 • E posibil sa se impună repatrierea dacă asiguratul poate efectua o asemenea călătorie din punct de vedere medical
 • Asigurarea acoperă doar tratament al fazelor acute
 • Perioada de așteptare de 3 zile dacă polița e achiziționată după plecarea din țara de reședință
 • Vârsta maxima de acceptare în asigurare este de 74 ani pentru Single Trip și de 69 ani pentru Annual Travel
 • Asigurarea Single Trip poate fi achiziționată pentru o perioada de maxim 12 luni
 • Asigurarea Annual Travel oferă acoperire doar pentru călătorii de maxim 30 zile. Pentru călătorii mai lungi se poate extinde asigurarea contra cost
 • Următoarele limite se aplica per zi:
  • Cazare, când nu se poate continua călătoria din motive medicale: max. €250 pe zi
  • Indemnizație zilnica de spitalizare: max. €35 pe zi
  • Cazare, pentru întârzierea mijlocului de transport: max. €70 pe zi
 • Se aplică o coplată de 10% pentru asistenta legala și de securitate
 • Se aplica criterii de eligibilitate
 • Se acoperă costuri normale și obișnuite specifice tarii unde are loc tratamentul
 • Se acoperă doar tratamentul necesar din punct de vedere medical

Care sunt obligațiile mele?

Obligații la începutul contractului:

 • Să achitați primele de asigurare inainte de inceperea asigurarii

Obligații pe durata contractului:

 • Trebuie să oferiți sau sa notificați către Bupa Global Travel orice informație solicitata sau necesara pentru derularea rambursării costurilor, inclusiv despre istoricul medical sau chitanțe și documente în original

Obligații în situația unei eveniment asigurat:

 • Pentru tratament ce implică spitalizare, evacuare, repatriere, trebuie contactați Bupa Global Assistance pentru pre-autorizare, altfel, acoperirea poate fi refuzata
 • Pentru tratament în ambulatoriu, precum consulturi medicale, veți plăti tratamentul urmând sa solicitați rambursarea costurilor, proces ce se poate derula online

Cum și când plătesc?
 • Puteți alege să plătiți primele de asigurare în moneda aleasa cu cardul de credit, transfer bancar sau cec, înainte de începerea poliței
 • Data de început și de valabilitate a poliței sunt trecute în cotația oferita sau în polița de asigurare
 • Acoperirea opțională pentru anularea călătoriei ( Trip Cancellation), dacă a fost achiziționată, încetează în momentul în care ați părăsit țara de domiciliu

Când începe și se termină perioada de asigurare?
 • Polița Annual Travel, încetează după împlinirea unui an și se poate prelungi pe perioade de câte un an. Nu se poate prelungi după împlinirea vârstei de 70 ani
 • Data de început și de sfârșit a asigurării sunt specificate în poliță
 • Acoperirea opțională pentru anularea călătoriei ( Trip Cancellation), dacă a fost achiziționată, încetează în momentul în care ați părăsit țara de domiciliu

Cum anulez contractul?
 • Dacă durata asigurării este mai mare de o luna, aveți dreptul de a anula polița în decursul a paisprezece (14) zile de la care primiți polița
 • Polițele Annual Travel pot fi anulate oricând, cu efect la sfârșitul lunii plus 30 zile. Dacă anularea se produce înainte de împlinirea unui an se aplica o taxa de administrare de €75
 • Polițele Single Trip pot fi anulate înainte de sfârșitul acestora contra unei taxe administrative de €50

Anularea asigurării se poate face prin telefon, email sau scrisoare:

+45 70 20 70 48

travel@ihi-bupa.com

Bupa Global travel, 8 Palaegade, 1261 Copenhagen K, Denmark


Important!
Sunt aplicabile și alte beneficii, excluderi, limitări și restricții, vă rugăm să consultați Condițiile de Asigurare

Cere o oferta!


  Mergi rapid la: